Prawnicy Szkocja

Unfair dismissal

Bez wątpienia najczęstszymi sytuacjami wymagającymi odwołania się do prawa pracy, są te związane z nieuzasadnionym/bezprawnym zwolnieniem pracownika. Zazwyczaj zgłaszają się do nas osoby, które zostały bezprawnie zwolninone, bądź też obawiają się bezprawnego zwolnienia. 

Wnoszenie sprawy o nieuzadnione/bezprawne zwolnienie

Najczęstszymi powodami wymienianymi przez pracodawców, chcących zwolnić pracownika są: 

Misconduct

Misconduct jest nienależytym lub też łamiącym prawo zachowaniem dokonanym przez pracownika z premedytacją, badź też  jako wynik poważnego zaniedbania z jego strony. 

Capability/Kompetencje

Capability odnosi się do zdolności pracownika do wykonywania powierzonych mu zadań, gdzie pracodawca  ocenia pracownika jako niewystaczająco przygotowanego do wykonywania powierzonych mu czynności, bądź też postanowił wymówić pracownikowi umowę o pracę ze względu na nieobecności chorobowe.

Redundancy/Redukcja zatrudnienia

Redukcja zatrudnienia może być jak najbardziej legalnym powodem do zwolnienia pracownika, problemem jest jednak, iż często pracodawcy nadużywają zapisów prawa pracy dotyczącego tego zagadnienia, podejmując zbyt pochopne decyzje odnośnie zwolnienia pracownika, jak również nie postępując zgodnie z procedurami.

W przypadku misconductu, zdarza się, iż pracodawca nie przestrzega procedur zwolnienia dyscyplinarnego.

W przypadku odnoszącym się do kompetencji pracownika, pracodawca może popełnić wykroczenie poprzez niedopełnienie obowiązku przedłożenia pracownikowi ostrzeżenia i, tym samym, dania mu szansy na poprawienie  produktywności/efektywności w pracy lub zredukowania/wyeliminowania  nieobecności. 

W przypadku redukcji zatrudnienia, uchybienie pracodawcy może przybrać formę braku konsultacji z pracownikiem oraz niezastosowania należytych metod selekcji pracowników do redukcji. 

W celu zaaranżowania niezobowiązującej konsultacji w zakresie unfair dismissal, prosimy o kontakt telefoniczny: 07951 015078 (dla telefonów komórkowych) lub 01501 824 951 (dla telefonów stacjonarnych), badź też o wypełnienie formularza kontaktowego.