Prawnicy Szkocja

Testamenty

Czym jest testament?

Testament jest zazwyczaj pojedynczym dokumentem, na bazie którego majątek zmarłej osoby przekazany będzie beneficjentom ujętym w ramach woli zmarłego. 

Testament może jednocześnie zawierać szereg innych związanych z nim dokumentów. Przykładowo, osoba spisująca swoją wolę może posiadać podstawowy testament, do którego w przyszłości załączone zostaną dodatkowe dokumenty, uzupełniające wolę spadkodawcy. Dodatkowe dokumenty, o których mowa znane są w prawie szkockim jako "codicils".

Dlaczego warto spisać testament?

W przypadku spisania testamentu partner/-ka, dzieci oraz inni wskazani przez Państwa beneficjenci bedą dziedziczyli po Państwu według Waszej woli. Według prawa szkockiego, każda osoba w wieku powyżej 12-stu lat ma prawo spisać swój testament. Istnieje szereg powodów dla których warto to uczynić.

Jeżeli posiadali będziecie Państwo prawidłowo spisany testament, pozwoli Wam to na:

  • wskazanie konkretnych spadkobierców, którzy odziedziczą Wasz majątek
  • wyznaczenie wykonawcy testamentu, który zajmie się administracją Państwa majątku
  • nadanie wskazanym przez Państwa wykonanwcom woli prawa do zajęcia się po Państwa śmierci, wskazanymi przez Was sprawami  
  • upewnienie się, że Państwa sprawy zostaną należycie uporządkowane
  • wyrażenie swojej woli w wielu aspektach, uwzględniając preferencje dotyczące pochówku
  • zaplanowanie kwestii podatkowych, zwłaszcza dotyczących Podatku Spadkowego, co może zaoszczędzić tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy funtów.

W przypadku śmierci bez pozostawienia testamentu, prawo szkockie wskaże konkretne zasady,  determinujące podział Państwa finansów, nieruchomości i własności ruchomej. Mniemamy jednak, że niniejszy podział będzie nie do końca zgodny z Państwa wola.

Ponadto, osoby nie bedące w związku małżenskim, ani też w zarejestrowanym związku partnerskim mogą nie mieć możliwości dziedziczenia po sobie, jeżeli nie posiadają ważnego testamentu. 
W przypadku braku testamentu śmierć jednego z partnerów może doprowadzić do poważnych (negatywnych) konsekwencji finansowych rzutujących na pozostawionym partnerze. Podobne problemy mogą zaistnieć w przypadku dzieci, które, jeżeli nie pozostawicie Państwo po sobie testamentu, miały będą prawo do dziedziczenia jednakowych części w jednej trzeciej Waszego majątku ruchomego jeżeli posiadacie partnera, lub do połowy jeżeli nie jesteście Państwo w związku małżenskim lub nie posiadacie partnera.

Szczegółowe informacje dotyczące testamentów

W celu przybliżenia Państwu tematyki testamentów, przygotowaliśmy dla Was szereg informacji, z którymi proponujemy zapoznać się w wolnej chwili. Wystarczy kliknać na jedną z ikon umiejscowionych po prawej stronie ekranu. 

Nie zwlekaj. Skontaktuj sie z nami i zatroszcz się o swoj testament już teraz.

Nasz team posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu testamentów oraz planowaniu zarządzania masą spadkową i będziemy zaszczyceni jeśli skorzystacie Państwo z naszej pomocy.
W celu umówienia się na spotkanie lub zasięgnięcia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 07951 015 078 (dla telefonów komórkowych), 01501 824 951 (dla telefonów stacjonarnych) bądź za pośrednictwem naszego formularza zgłoszeniowego.