Prawnicy Szkocja

Spory dotyczące budynków i nieruchomości

Kupno nieruchomości jest jedną z największych inwestycji w naszym życiu. Z tego też powodu jest bardzo dla nas przykrym, gdy nagle coś zaczyna iść nie po naszej myśli. Prawo proponuje różne metody rozwiązywania tego typu zagadnień. Standardowe rodzaje dysput dotyczących nieruchomości to: 

  • dysputy dotyczące transferu nieruchomości
  • dysputy dotyczące granic nieruchomości
  • dysputy sąsiedzkie
  • dysputy dotyczące wynajmu oraz dostępu do nieruchomości. 

Spory związane z transferem tytułu prawa własności do nieruchomości powstają najczęściej podczas sprzedaży ziemi, i związane są z niewypełnieniem przez jedną ze stron swych obligacji, np. niedopełnienia na czas opłaty za zakupioną nieruchomość.

Równie częste są spory graniczne (o granice działki) oraz dysputy z sąsiadami. Mogą one powstawać np. wtedy, gdy sąsiad domaga się rozebrania płotu, lub twierdzi, ze część Państwa działki należy do niego. Częste są również spory wynajmujących z najemcami o nieuiszczanie należnych opłat np. o niepłacenie czynszu.

Jeżeli tylko zaistnieje taka potrzeba, możemy pomóc Państwu we wszystkich powyższych sprawach, wnosząc o uzyskanie jednego z Nakazów Sądowych, takich jak Nakaz do Zapłaty, Specific Inplement Nakaz, badź tak zwanego Interdict-u (Zakazu).

W celu zaaranżowania niezobowiązującej konsultacji w zakresie sporów dotyczących budynków i nieruchomości, prosimy o kontakt telefoniczny: 07951 015078 (dla telefonów komórkowych) lub 01501 824 951 (dla telefonów stacjonarnych), badź też o wypełnienie formularza kontaktowego.