Prawnicy Szkocja

Kto dziedziczy jeśli zmarły nie pozostawi testamentu?

Kto dziedziczy jeśli zmarły nie pozostawi testamentu?

Wiele osób ocenia prawo dziedziczenia w Szkocji jako skomplikowane, nie do końca też zdając sobie sprawę z konsekwencji nie posiadania testamentu.  W związku z tym postanowiliśmy zapoznać Państwa z informacjami dotyczącymi tego, kto będzie upoważniony do otrzymania spadku po Was w momencie, gdy nie sporządzicie testamentu. 

Biorąc pod uwagę wyżej wspomniane zawiłości prawa szkockiego, bardzo serdecznie prosimy o rozważenie czy skorzystanie z pomocy naszego teamu nie będzie optymalnym dla Państwa rozwiązaniem. Nadmieniamy,że pierwsza konsultacja z nami jest bezpłatna i zupełnie niezobowiązująca. 

Co jeśli zmarły nie posiadał testamentu? 

W przypadku, gdy zgon danej osoby nastąpi “intestate” (bez posiadania poprawnie sporządzonego testamentu), osoba ta nie będzie miała żadnej kontroli nad tym, kto odziedziczy należąca do niej własność, a spadek rozdysponowany zostanie zgodnie z wytycznymi szkockiego prawa dziedziczenia. Z tego też powodu zaleca się, aby każdy, bez względu na wielkość swojego majątku, posiadał testament.

Szkockie prawo dziedziczenia nadaje konkretnym osobom prawo ubiegania się o spadek po zmarłym. Prawa takowe znane są jako “prior rights”, bądź też “legal rights”.

Czym są “prior rights”?

“Prior rights” są prawem do dziedziczenia majątku po zmarłym (po wcześniejszym spłaceniu wszelkich zobowiązań po zmarłym) w przypadku braku sporządzonego testamentu. Osoby objęte “prior rights” muszą zostać spłacone jako pierwsze. To prawo należy wyłącznie do wdowy, bądź wdowca, lub też “civil partnera” po zmarłej osobie, którzy to nazywani są w prawie szkockim “survivors”.

Publikacja rządu szkockiego zatytułowana: “Co zróbić po śmierci w Szkocji?... praktyczny poradnik w czasie żałoby” specifikuje: 

 • Jeżeli zmarły posiadał dom, który jednocześnie był domem “survivora”, wówczas dziedziczący (-ca) jest uprawniony/-na do zachowania nieruchomości, o ile ta nie jest droższa niż £473,000, a watrość umeblowania w nieruchmości nie przekracza £29,000. Jeżeli natomiast nieruchomość warta jest powyżej £473,000 “survivorowi” przysługuje równoważność tejże kwoty (w gotówce)
 • Wdowiec/wdowa  po zmarłym ma również prawo do otrzymania  gotówki po zmałym. W przypadku, gdy zmarły posiadał dzieci, bądź wnuki, wówczas “survivor” ma prawo do pierwszych £50,000 z puli po zmarłym. Natomiast, gdy zmarły/-a nie posiadał/-a dzieci lub też wnuków, wdowa, bądź wdowiec po nim/niej upowaniony/-a jest do pierwszych £89,000 z majątku po zmarłym.   

Czym są “Legal rights”?

Oprócz “prior rights”, “survivor” posiada również “legal rights” do wszystkiego, co stanowi majątek ruchomy po zmarłym.  

W skład majątku ruchomego po zmarłym wchodzą zazwyczaj nastepujące: pieniądze, biżuteria, akcje i obligacje. Tychże nie stanowią jednakże budynki, jak i majątek ziemski, które to klasifikowane są jako “heritable estate” (majątek rodzinny/dziedziczny). 

Survivor ma prawo do nastepujących: 

 • jednej trzeciej całego majątku ruchomego w przypadku, gdy zmarły pozostawi również dzieci, bądź wnuki
 • jednej drugiej w przypadku, gdy zmarły nie posiadał dzieci, bądź wnuków
 • jeżeli zmarły pozostawi po sobie dzieci, te beda miały prawo do majątku ruchomego po zmarłym. W takim przypadku beda one uprawnione do: 
  • jednej trzeciej tegoż majątku (do podziału pomiędzy nimi) jeżeli zmarły pozostawił po sobie wdowę/wdowca bądź civil partnera/-kę
  • jednej drugiej ruchomego majątku w przypadku, gdy zmarły nie pozostawił po sobie wdowy/wdowca bądź civil partnera/-ki
  • wszystkie dzieci po zmarłym będą miały to samo prawo do spadku po nim. Oznacza to, że w przypadku śmierci jednego z dzieci, jego/jej potomkowie nabęda prawo równe udziałowi w spadku po zmarłym przypadające ich rodzicowi.

Co dalej?

W momencie, gdy wszystkie “prior” i “legal rights” zostaną dopełnione, pozostała część spadku po zmarłym zostaje rozdysrybuowana pomiędzy członkami rodziny zmarłego zgodnie z formułą prawną.

Formuła prawna dotycząca dystrybucji “pozostałej” części majątku po zmarłym jest dość skomplikowaną i długą. W uproszczeniu jednak “pozostała” część majątku trafi do dzieci zmarłego, bądź też ich potomków. Natomiast w przypadku braku dzieci, wyżej wymieniona część majątku trafi do rodziców i rodzeństwa (lub dzieci rodzeństwa) zmarłego. Dopiero wówczas, gdy zmarły nie posiadał dzieci, rodziców, rodzeństwa (lub dzieci rodzeństwa) pozostałość masy spadkowej trafi do wpolmałżonka/-ki/partnera/-ki po zmarłym.   

W ostateczności, gdy zmarły nie posiada żadnych zawartych w formule prawnej krewnych, majątek jego zostanie przekazany do skarbu Korony Brytyjskiej. 

Nie zwlekaj. Skontaktuj sie z nami i zatroszcz się o swoj testament już teraz.

Bez wątpienia prawo spadkowe w Szkocji jest bardzo złożone i jeżeli umżecie Państwo bez spisanego testamentu, możecie pozostawić swoich bliskich w bardzo skomplikowanej, często niekomfortowej sytuacji.

Nasz team posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu testamentów oraz planowaniu zarządzania masą spadkową i będziemy zaszczyceni jeśli skorzystacie Państwo z naszej pomocy.

W celu umówienia się na spotkanie lub zasięgnięcia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 07951 015 078 (dla telefonów komórkowych), 01501 824 951 (dla telefonów stacjonarnych) bądź za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.