Prawnicy Szkocja

Obsługa prawna procesu sprzedaży nieruchomości

Zainteresowani są Państwo sprzedażą nieruchomości? Poszukujecie prawnika, który będzie Was reprezentował? Zadzwońcie już teraz! Sprawdzcie, co możemy dla Państwa zrobić 
i zatrudnijcie naszych ekspertów do spraw obsługi prawnej procesu sprzedaży nieruchomości!

Nasz doświadczony zespół do spraw obsługi prawnej procesu sprzedaży nieruchomości wesprze Państwa we wszystkich etapach procesu sprzedaży, począwszy od negocjacji kontraktu pomiędzy Wami a kupującymi, skończywszy na zaaranżowaniu spłaty kredytu zaciągniętego przez Państwa na poczet zbywanej nieruchomości, którego niespłaconą jeszcze część zobowiązani jesteście Państwo zwrócić po sfinalizowaniu transakcji sprzedaży.

Zawarta w Państwa imieniu umowa sprzedaży obejmowała będzie między innymi cenę, datę przekazania nieruchomości oraz szereg innych detali niezbędnych do zabezpieczenia Państwa pozycji w procesie sprzedaży. W celu upewnienia się co do należytego i bezproblemowego przebiegu transakcji sprzedaży, będziemy na bieżąco kontaktowali się w Państwa imieniu z prawnikami strony przeciwnej, jak również z Państwa pożyczkodawcą. 

Czym jest oferta kupna? 

Oferta kupna przyjmuje w Szkocji  formę listu wystosowanego przez prawników strony pragnącej nabyć konkretną nieruchomość do agencji pośrednictwa sprzedaży nieruchomości lub prawników strony sprzedającej, w którym to liście zawarte są: oferowana cena, data wprowadzki oraz inne istotne, wymagane prawnie detale dotyczące nieruchomości i procesu jej zakupu. 

Nasz zespół do spraw sprzedaży nieruchomości skontaktuje się z Państwem natychmiast po otrzymaniu oferty kupna, analizując wszystkie jej istotne elementy: cenę, datę wprowadzki, przedmioty mające pozostać w nieruchomości, nie bedące elementami standardowej transakcji zakupu, takie jak  na przykład.: zasłony, dywany, niezabudowane sprzęty AGD. W wiekszości przypadków powyższe elementy umowy podlegają negocjacjom, przeprowadzanym w Państwa imieniu przez nasz team pośrednictwa sprzedaży, bądź bezpośrednio przez jednego z naszych prawników.   

Standardowo, w momencie, gdy otrzymana oferta zostanie przez Państwa wstępnie zaakceptowana (zgodzicie się Państwo co do  podstawowych elementów jak cena i data wprowadzki), nasz zespół pośrednictwa sprzedaży nieruchomości przekaże sprawę jednemu z naszych prawników, który poprowadzi dla Państwa pozostałą część procesu. 

Otrzymanie oferty. Co dalej?

W momencie otrzymania akceptowalnej przez Państwa oferty, do procesu sprzedaży włączony zostanie nasz zespół do spraw obsługi prawnej, który sprawnie i szybko przeprowadzi proces zakupu od jego strony formalno-prawnej.  
Jeden z naszych prawników skontaktuje się z Państwem w celu przedyskutowania szeregu szczegółowych elementów zawartych w ofercie kupna, a następnie wystosuje do strony kupujacej tak zawną “qualified acceptance” (list stanowiący odpowiedź na ofertę kupna, w której prawnicy strony sprzedającej zawierają wszelkie zmiany i poprawki do tych punktów oferty, które, ich zdaniem, takowych wymagają). Zazwyczaj oferta składa się z szeregu różnych paragrafów, które z wielu powodów mogą być nieakceptowalne lub wymagają dokonania mniejszych lub większych korekt.   Standardowo prawnicy potrzebują około dwóch tygodni na sporządzenie qualified acceptance, a nastepnie uzgodnienie skorygowanych paragrafów z prawnikami strony przeciwnej. Pod koniec tego procesu (w przypadku, gdy obie strony procesu usatysfacjonowane we wszystkich aspektach), bedzięmy mogli, za Państwa zgodą,  skonkludować kontrakt kupna-sprzedaży.

W okresie pomiędzy skonkludowaniem kontraktu, a “settlement date” (data uiszczenia przez kupujacego zagwarantowanej w kontrakcie kupna-sprzedaży kwoty stanowiącej umówioną cenę nieruchomości) nasz team zajmie się analizą i przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do dokonania transferu prawa  własności do nieruchomości z Państwa na stronę kupującą.  Ponadto, w przypadku, gdy Państwa nieruchomość obciążona jest kredytem hipotecznym,  skontaktujemy sięz Państwa pożyczkodawcą w celu zaaranżowania spłaty niespłaconej jeszcze części kredytu, która musi zostać sfinalizowana wraz z zakończeniem procesu kupna-sprzedaży (z użyciem pieniędzy otrzymanych 
w jego drodze). 

Data Zakończenia Transakcji Kupna-Sprzedaży 

Datą zakończenia transakcji kupna-sprzedaży nazywamy datę przekazania przez prawników strony kupującej, (zagwarantowanej w kontrakcie kupna-sprzedaży) kwoty należnej za nabycie nieruchomości, oraz scedowania prawa własności do nieruchomości ze sprzedającego na kupującego.

Zazwyczaj data zakończenia transakcji jest również dniem, w którym sprzedający powinni opuścić sprzedawaną nieruchomość i przekazać klucze teamowi pośrednictwa sprzedaży, bądź też jednemu z naszych prawników. W tym też dniu nasz team otrzyma należną kwotę od strony kupującej, przekazując w zamian tytuł prawa własności do nieruchomości, jak również wcześniej otrzymane od klientów klucze. 

Co dzieje się po otrzymaniu przez nas kwoty należnej z tytułu sprzedaży nieruchomość?

Otrzymawszy od prawników strony kupującej kwoty należnej z tytułu sprzedaży nieruchomości, spłacimy w imieniu sprzedających wszelkie pożyczki zaciągnięte na poczet zbywanej nieruchomości. W tym samym czasie poinformujemy naszych klientów o tym, ile pieniędzy otrzymaliśmy od strony kupującej, jak rownież wyszczególnimy wszystkie pożyczki, które spłaciliśmy w ich imieniu. Nasz team sporządzi i prześle do sprzedających "State of Settlement" stanowiący ilustrujacę wszelkich przeprowadzonych w ich imieniu transakcji. W tym też czasie pobierzemy również opłaty z tytułu wykonanej przez nas usługi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących sprzedaży nieruchomości, prosimy o kontakt telefoniczny: 07951 015078 (dla telefonów komórkowych) lub 01501 824 951 (dla telefonów stacjonarnych), badź też o wypełnienie formularza kontaktowego.