Prawnicy Szkocja

Legal Rights w Szkocji

W Szkocji, prawo do posiadania testamentu było od zawsze rozpatrywane jako funtamentalne prawo każdej osoby, jednakże nie jest ono nieograniczone. Szkockie prawo uwzględnia tak zwaną “the doctrine of legal rights”, bedącą odpowiednikiem prawa do zachówku.

Osoba sporządzająca swój testament powinna być świadoma, że tenże wszakże istotny dokument nie ma charakteru absolutnego.

Dlaczego testament spisany w Szkocji nie ma charakteru absolutnego?

Powodem dla którego prawo szkockie stanowi, iż testament nie ma charakteru absolutnego jest fakt, iz nie chce ono pozwolić na ewentualność, w której wdowa/-iec lub też dzieci po zmarłym zostaliby całkowicie pozbawieni/-wione prawa do spadku bez konkretnego, ważnego powodu.

Kto może ubiegac sie o spadek w ramach “legal rights”?

Nastepujące osoby mają, zgodnie z prawem szkockim, możliwość ubiegania się o “legal rights”:

 • współmałżonek/-nka uwzględniając osoby bedące w separacji, z wyjątkiem przypadku, gdzie akt separacyjny jasno stanowi,iż osoby wzajemnie zrzekają się prawa do wnoszenia o “legal rights” z majątku po zmarłym/-ej
 • dzieci – uwzględniając także te adoptowane, jak i pozamałżeńskie
 • potomkowie dziecka, którego zgon nastąpił przed śmiercią spadkodawcy.

Jak naliczane są “legal rights”?

“Legal rights” mogą być dociekane tylko względem własności ruchomej netto, wycenionej na dzień śmierci sporządzającego testament. Generalnie, własność zmarłego dzielona jest na dwie odrębne kategorie:

 • majątek dziedziczny – wartość ziemi i budynków (nieruchomości), w stosunku do których nie można dociekać “legal rights”
 • majątek ruchomy – stanowiący wszystko, co nie jest kategoryzowane jako majątek dziedziczny. W skład niniejszego wchodzą: depozyty gotówkowe, akcje i obligacje, polisy ubezpieczeniowe, meble, biżuteria, dzieła sztuki, znaczki etc.  

W przypadku, gdy sporządzajacy/-a testament pozostawi po sobie żone/męża i dzieci ich dziedzictwo w ramach “legal rights” jest nastepujące:  

 • wpołmałżonek/-nka ma prawo do jednej trzeciej majątku ruchomego
 • dzieci, bądź ich potomkowie (w przypadku śmierci syna/córki/dzieci spadkodawcy) mają prawo do jednej trzeciej majątku ruchomego, podzielonej w równych częściach pomiędzy nimi wszystkimi.

Czym jest majątek ruchomy netto?

Majątek ruchomy netto stanowi majątek na dzień śmierci spadkodawcy, pomniejszony o nastepujące:

 • koszty pogrzebowe
 • należności, którymi zmarły był obciążony na dzień śmierci (z wykluczeniem należności dziedzicznych (np.: kredytu). 
 • Koszty związane z wyceną majątku ruchomego po zmarłym.
 • Koszty prawne związane z przekazaniem majątku, aż do momentu uzyskania tzw. “Confirmation”.

Czy spadkobierca/-czyni może ubiegać się jednocześnie o “legal right” i swoją część zapisana mu/jej w testamencie?  

Zgodnie z the Succession (Scotland) Act 1964 , odpowiedź na powyższe pytanie jest jednoznaczna: “nie”.  

W przypadku, gdy spadkobierca ubiega się o należny mu spadek zapisany w testamencie, automatycznie traci on prawo do uzyskania części z masy spadkowej na zasadzie “legal rights”. 

Analogicznie, gdy spadkobierca/-czyni ubiega się o należny mu/-jej spadek na zasadzie “legal rights”, automatycznie traci prawo do uzyskania swojej części zapisanej mu/-jej w testamencie.

Jak długo od śmierci spadkodawcy można ubiegać sie o “legal rights”?

20 lat. Tego typu sytuacja może stanowic źródło daleko idących problemów dla wykonawcy spadku. W celu ich zapobiegnięcia, wykonawcą spadku może wydzielić część majątku należącą do trudnego do odnalezienia spadkobiercy I, jeśli ta w postaci gotówkowej, przechowywać na oprocentowanym koncie w banku, bez względu na opinię tych, którzy są spadkobiercami na bazie testamentu.

Czy osoby uprawnione w ramach “legal right” zobligowane są skorzystać z “legal rights”? 

Nie. Potencjalni spadkobiercy nie są prawnie zobligowani do ubiegania sie o “legal rights”. W rzeczywistości, “legal rights” są normalnie znoszone w przypadku, gdy benefity pozostawione potencjalnemu spadkobiercy przewyższają wartość masy spadkowej przysługujacej w ich ramach. Podobnie, w większości rodzin, dzieci zrzekają się prawa do ubiegania o “legal rights" na rzecz rodzica, bedącego wdowcem/-wa po zmarłym. 

Zapraszamy do skontaktowania się z naszymi ekspertami w dziedzinie prawa spadkowego

W celu zaaranżowania niezobowiązującej konsultacji dotyczącej testamentów, jak i innych zagadnień prawa spadkowego, prosimy o kontakt telefoniczny: 07951 015078 (dla telefonów komórkowych) 
lub 01501 824 951 (dla telefonów stacjonarnych), badź też o wypełnienie formularza kontaktowego.