Prawnicy Szkocja

Sporządzenie testamentu w Szkocji

Czy istnieja jakiekolwiek wymogi formalne do sporządzenia testamentu w Szkocji?

Ustawa Requirements of Writing (Scotland) Act 1995 determinuje, że poza wymogiem ukończenia 12-tego roku życia i posiadania zdolności prawnej do sporządzenia testamentu, testament musi zostać sporządzony na piśmie i być zgodny z literą prawa, które to narzuca określoną formę dla wszystkich testamentów sporządzanych na terenie Szkocji. Przykładowo, po spisaniu testamentu, każda jego strona winna być podpisana w obecności świadka. 

Niesporządzony przez prawnika testament może być prawnie nieważny. Potencjalne uchybienia w testamencie stanowią przede wszystkim: brak podpisu na każdej z jego stron, brak obecności świadka w przypadku, gdy testament spisany został odręcznie, lub gdy istnieje tylko jego wersja robocza.

Spisanie testamentu zgodnego z literą prawa szkockiego

Mimo, że podejście sądów szkockich ostatnimi laty było względnie łagodne, to jednak istnieją wymogi prawne, które muszą zostać spełnione, np. każdy testament musi być spisany (zgodnie z Requirements of Writing (Scotland) Act 1995).

Zgodnie z prawem szkockim, zwykła ustna umowa nie jest wystarczająca, aby ustanowić wiążący prawnie testament. Jakakolwiek wola przekazania własności innej osobie, musi zostać spisana. Dodatkowo, jeżeli testament nie zostanie spisany przez notariusza, istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia problemów z egzekucją Państwa woli. I nie chodzi tu nawet o fakt, ze Państwa testament zostanie uznany za nieważny (gdyż drobne uchybienia mogą zostać zatwierdzone zgodnie z section 39 of the Conveyancing (Scotland) Act 1874, lecz o to, że istnieje duża szansa, iż nie zostanie wykorzystana choćby na przykład optymalizacja podatkowa.

Czy można dokonywać zmian w testamencie? 

Tak, prawo szkockie zezwala na dokonywanie zmian w uprzednio spisanym testamencie, poprzez sporządzenie dodatkowych dokumentów zwanych “codicils”.  

“Codicil” może być również dodany w celu zabezpieczenia ostatniej woli zmarłego/-ej, wyrażonej przez niego/-nia na lożu śmierci.

Bardzo ważnym jest, aby dokonywać odświeżeń testamentu przy okazji zaistnienia ważnych zmian w ramach rodziny spadkodawcy. Do najczęstrzych sytuacji mających wpływ na dokonanie zmian w istniejącym już testamencie należą:

  • zawarcie związku małżeńskiego, bądź też zarejestrowanie civil partnershipu
  • separacja, bądź rozwód z dotychczasowym/-a partnerem/-ka
  • narodziny lub adopcja dziecka
  • śmierć potencjalnego spadkobiercy
  • powiększenie dotychczasowego majątku o część, którą spadkodawca pragnie przepisać na konkretną osobę.

Co powinien zawierać testament?

Istnieje szereg różnych zagadnień, które należy rozważyć spisując testament w Szkocji. 

Po pierwsze należy sprawdzić ile pieniędzy, nieruchomości i majątku ruchomego posiadamy. W skład majątku mogą wchodzić nastepujące: oszczędności, polisy emerytalne i ubezpieczeniowe, akcje i obligacje, konta osczędnościowe i tym podobne. 

Po drugie należy przemyśleć, kto chcecie Państwo, aby po Was dziedziczył. Może być zasadnym, aby sporządzić listę ewentualnych spadkobierców (zwanych w Szkocji “beneficiaries”), tak osób, jak i instytucji, uwzględniając w tym organizacje charytatywne, którym pragniecie Państwo pozostawić frakcje swojego majątku.  

Po trzecie, w przypadku, gdy Państwa dzieci nie maja jeszcze 16 lat, warto przemyśleć, kto chcielibyście, aby zaopiekował sie nimi w przypadku Waszej śmierci. 

Po czwarte, zastanówcie się kogo chcielibyście Państwo wskazać jako wykonawcę swojej woli (“executor”-a). Executor Państwa woli będzie osobą, która zajmie się administracją Państwa majątku, i przeprowadzeniem procesu przekazania spadku zgodnie z Państwa wolą.

Ostatecznie, warto przemyśleć i wskazać jak chcielibyście Państwo, aby wyglądał Państwa pochówek (np.: czy chcecie Państwo zostać skremowani), zadecydować czy nie lepiej byłoby wyznaczyć prawnika jako wykonawcę spadku i czy, aby nie pozostawić małych prezentów swoim najbliższym przyjaciołom. 

Czy można spisać testament majac mały majątek?

Oczywiście, mogą Państwo sporządzić testament przy posiadaniu nawet najmniejszego majątku. Niektórzy uważają, że posiadając niewiele, nie warto spisywać swojej woli. Nic bardziej błędnego. Spisując testament zagwarantujecie sobie Państwo,że wszystkie pośmiertne spawy Was dotyczące zorganizowane zostaną w sposób jaki sobie życzyliście. 

Naturalnym jest,że bedąc młodymi i zdrowymi tak naprawdę nie myślimy o tak przykrych rzeczach jak śmierć, jednakże kilka godzin poświęconych teraz na spisanie testamentu może przynieść Państwu poczucie komfortu w przyszłości.

Ponadto Państwa majątek może być dużo większy niż sobie wyobrażacie. Państwa dom, jeśli jesteście jego właścicielami, stanowi część Państwa majątku. Możecie Państwo również posiadać polisy ubezpieczeniowe, jak i gotówkę. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione, jak również wzrost cen nieruchomości oraz inflację, Państwa masa majątkowa może okazać sie  dużo  większa niż to sobie wyobrażaliście. 

Śmierć bez spisanego testamentu

W Szkocji, jeżeli umrzecie Państwo bez sporządzonego wczesniej testamentu, Państwa majątek zostanie podzielony i przekazany spadkobiercom zgodnie z prawem “intestate succession”. Prawo to konkretnie zdeterminuje w jaki sposób Państwa pieniądze, ruchomości i nieruchomości zostaną rozdysponowane w przypadku braku Waszej woli wyrażonej na piśmie. Niestety tego typu podział może nie do końca odzwierciedlać tego w jaki sposób chcielibyście Państwo, aby Wasz majątek podzielony został pomiędzy spadkobiercami. 

W celu zadecydowania kto odziedziczy należący do Państwa majątek, musicie Państwo posiadać sporządzony na piśmie testament, który w sposób jasny i bez zawiłości wskaże Wasze intencje i wolę.

Co stanie sie jeżeli umrzecie Państwo bez sporządzenia testamentu w Szkocji?

Wdowa, wdowiec bądź Państwa civil partner uprawnieni są do otrzymania pierwszych £42,000 w przypadku, gdy posiadacie Państwo dzieci, bądź wnuki, lub też do pierwszych £75,000 w przypadku, gdy umrzecie Państwo nie posiadając potomstwa. 

Wdowa, wdowiec bądź Państwa civil partner uprawnieni są do otrzymania jednej trzeciej majątku ruchomego w przypadku, gdy posiadacie Państwo dzieci, bądź wnuki, lub też do jednej drugiej w przypadku, gdy nie posiadacie potomstwa. 

Dzieci uprawnione są do otrzymania kolektywnie jednej trzeciej Państwa majątku ruchomego w przypadku, gdy pozostawiliście po sobie męża/żonę, bądź civil partnera, lub też jednej drugiej, w przypadku, gdy umierając nie będziecie Państwo posiadali drugiej połowy. Każde z dzieci posiada równy udział w spadku po rodzicu/rodzicach. W przypadku, gdy Państwa dziecko umrze za Państwa życia, pozostawiając potomstwo, te dziedziczyło będzie część należną swojemu rodzicowi. Zasadę tę nazywamy w prawie szkockim “representation”.

Podważenie testamentu w Szkocji

Podważenie testamentu nie jest częstą praktyką w Szkocji, jednakże jest ono częstsze niż miało to miejsce 20 lat temu. Powodem zaistnienia takowego stanu rzeczy jest prawdopodobnie kompleksowość prawa spadkowego, jak również coraz większa popularność tak zwanych “zrób to sam” testamentów, gdzie osoba sporządzająca testament nie zgłasza sie o fachową pomoc do prawnika, lecz decyduje sie na samodzielne spisanie swojej woli. 

Podważenie testamentu może być bardzo trudnym i czasochłonnym procesem. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z nami w przypadku, gdy macie wątpliwości co do testamentu pozostawionego przez Waszych najbliższych. 

Testament może zostać  podważony na bazie:

  • braku poczytalności – wówczas, gdy jest sie w stanie udowodnić,że spadkodawca mógł być niepoczytalny w momencie spisywania testamentu 
  • nienależytego sporządzenia testamentu – wówczas, gdy sporządzony testament nie jest podpisany na każdej stronie dokumentu. Testament musi być podpisany przynajmniej przez spadkodawcę, na każdej stronie i w obecności niezależnego świadka, nie bedącego jednocześnie spadkobiercą.
  • testamentu sporządzonego niezgodnie z wolą spadkodawcy/ pod złym  wpływem  – w sytuacji, gdzie spadkodawca został przymuszony, bądź podstępnie zachęcony przez konkretną osobę do przepisania tejże osobie części swojego majątku
  • dokonania oszustwa – wówczas, gdy ewidentnym jest, iż podpis na testamencie nie jest podpisem spadkodawcy i został podrobiony przez kogoś w celu wyłudzenia spadku po zmarłym. 

Nie zwlekaj. Skontaktuj sie z nami i zatroszcz się o swoj testament już teraz.

Nasz team posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu testamentów oraz planowaniu zarządzania masą spadkową i będziemy zaszczyceni jeśli skorzystacie Państwo z naszej pomocy.

W celu umówienia się na spotkanie lub zasięgnięcia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 07951 015 078 (dla telefonów komórkowych), 01501 824 951 (dla telefonów stacjonarnych) bądź za pośrednictwem naszego formularza zgłoszeniowego.