Prawnicy Szkocja

O co warto zatroszczyć się przed wystawieniem na rynek?

Zanim wystawicie Państwo nieruchomość na rynek proponujemy zatroszczyć się o nastepujące:

 • Zorganizowanie Home Reportu (natychmiast, gdy postanowicie Państwo wystawić nieruchomość na rynek),  jak rownież przedyskutowanie Państwa planów sprzedażowych z jednym z naszych konsultantów do spraw pośrednictwa sprzedaży nieruchomości. Sugerujemy również konsultację z jednym z naszych prawników do spraw nieruchomości, który przedstawi Państwu detale procesu sprzedaży (pierwsza konsultacja jest bezpłatna i absolutnie niezobowiązująca) 
 • Dokonanie niezbędnych reperacji i konserwacji, a w przypadku, gdy może to przynieść konkretne korzyści materialne, bądź potencjalnie przyspieszyć sprzedaż , przemyślenie zasadności re-dekoracji poszczególnych pomieszczeń, bądź też całej nieruchomości
 • Upewnienie się co, do sprawności wszelkich elementów, stanowiących integralną część domu
 • W przypadku, gdy dokonaliście Państwo jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych budynku, sprawdzenie, czy posiadacie Państwo wszelkie niezbędne pozwolenia na budowę i/lub zgody budowlane; wskazanym też jest, aby skonsultować się z prawnikiem w celu upewnienia się, czy wymagane będą jakiekolwiek dodatkowe dokumenty, potwierdzające dokonane zmiany budowlane 
 • W przypadku dokonania jakichkolwiek napraw objętych aktualną gwarancją, bądź też ubezpieczniem, sprawdzenie dostępności i aktualności jakichkolwiek związanych z nimi certifikatów i/lub polis.

Czym jest Home Report?

Z nielicznymi wyjątkami, sprzedający lub też reprezentujący ich prawnik, bądź pośrednik sprzedaży nieruchomości zobowiązani są do udostępnienia kupującym kopii Home Reportu (raportu dotyczącego sprzedawanej nieruchomości).
Home Report składa się z trzech części:

 1. Tak zwanego “Single survey” zawierającego szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości połączonego z wyceną nieruchomości
 2. Kwestionariusza dotyczącego nieruchomości, uwzgledniającego takie informacje, jak: 
  1. council tax band (poziom opłat za council tax)
  2. dokonane dobudowy oraz jakiekolwiek przekształcenia lokalu etc.
  3. detale dotyczące wszelkich napraw oraz gwarancji i ubezpieczeń z nimi związanych
  4. kwestie, które miały bądź też potencjalnie mogą mieć wpływ na nieruchomość, takie jak pożar lub powódź mające miejsce w przeszłości, bądź też obeność elementów azbestowych
  5. detale jakichkolwiek adnotacji mających wpływ na nieruchomość
 3. Raportu energetycznego przedstawiającego informacje na temat efektywności energetycznej nieruchomości, wskazując jego wpływ na otaczające środowisko jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla oraz przedstawiając wskazówki dotyczące zmniejszenia kosztów prowadzenia nieruchomości.  

Home Report nie ma określonej “żywotności”, jednakże w przypadku, gdy nieruchomość jest na rynku od ponad 12 tygodni, potencjalny kupujący może musieć, na prośbę swojego pożyczkodawcy, zlecić rzeczoznawcy sporządzenie nowego “single survey”, bądź odnowienie już istniejącego. Często zdarza się,że kupujący zwracają się do sprzedającego o odnowienie oryginalnej wyceny. 

Kiedy Home Report nie jest wymagany od sprzedających?

Istnieje kilka przypadków, w których sprzedający nie są zobowiązani do przygotowania Home Reportu. Do tychże należą sytuacje, gdy sprzedawana nieruchomość: 

 • została wystawiona na rynek przed pierwszym grudnia 2008 i od tego czasu pozostaje w nieustannej sprzedaży 
 • jest jeszcze w fazie budowy i sprzedaż dokonywana jest w oparciu o plany budowlane, bądź też, gdy dom nie był jeszcze zamieszkiwany i sprzedawany, a kupujący jest jego pierwszym nabywcą 
 • jest nowo przekształconym lokalem, który nie był jeszcze używany od momentu przekształcenia 
 • nabywana jest od lokalnego Council Authority na zasadzie right-to-buy
 • posiada status “dual-use home” czyli nieruchomości używanej jednocześnie do celów rezydencjalnych i nie-rezydencjalnych  
 • jest sezonowym domem wakacyjnym, który w odróżnieniu od “second home”/ całorocznego domu wakacyjnego, zamieszkiwany być może wyłącznie sezonowo.

Nawet, gdy sprzedawany dom nie wymaga Home Reportu, sprzedający są zobowiązani do przedstawienia potencjalnym kupującym aktualnego Certyfikatu Energetycznego (Energy Performance Certificate).

Trading standard Services lokalnego councilu zobowiązane są do upewnienia się, iż wszyscy sprzedający zobowiązani do posiadania Home Reportu takowym dysponują. W przypadku, gdy urzędnik odpowiedzialny za egzekwowanie Home Reportów, dojdzie niedopełnienia tegoż obowiązku przez sprzedających, bądź reprezentującego ich agenta, Ci obciążeni zostana kara w wysokości £500.
  
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Home Reportu lub też pomocy w jego zorganizowaniu, prosimy o kontakt telefoniczny: 07951 015078 (dla telefonów komórkowych) lub 01501 824 951 (dla telefonów stacjonarnych), badź też o wypełnienie formularza kontaktowego.