Prawnicy Szkocja

Rozwody i separacje

Rozwód w Szkocji może być tak zwanym “polem minowym”. W tej sekcji postaramy się przedstawić Państwu podstawowe informacje na temat rozwodów, co, ufamy, pomoże Wam zdeterminować, który z procesów odpowiadał bedzie najbardziej Państwa prywatnej sytuacji. Nadmieniamy, że bedąc obywatelami Polski, rezydujacymi w Szkocji, możecie Państwo skorzystać z przywileju rozwodu w miejscu rezydowania na zasadach prawa szkockiego.

Istnieje tylko jedna podstawa prawna do rozwodu w Szkocji: nieodwracalny rozpad małżenstwa.

Podstawami do nieodwracalnego rozpadu małżenstwa mogą być nastepujące:

  • rok separacji w porozumieniu ze współmałżonkiem 
  • dwa lata separacji bez porozumienia ze współmałżonkiem
  • zdrada małżenska
  • nierozsądne zachowanie współmałżonka

Rozwód jest procedurą sądową jednakże w większości przypadków nie ma potrzeby, aby strony rozwodu musiały pojawiać się w sądzie/wszcząć spór sądowy.  W większości przypadków bowiem osoby zainteresowane dochodzą do poza sądowego porozumienia dotyczącego opieki nad dziećmi, jak i podziału majątku wspólnego, które to spisane zostają w akcie separacyjnym. Postanowienia rozwodowe są zazwyczaj nastęspstwem porozumienia separacyjnego. 

Uproszczony/DIY rozwód w przypadku braku dzieci poniżej lat 16 i braku nieroztrzygniętej dysputy finansowej.  

Uproszczony rozwód możliwy jest w przypadku braku dzieci poniżej lat 16 oraz braku nieroztrzygniętej dysputy finansowej i  bazuje bądź  na rocznej separacji za porozumieniem stron, bądź  tez dwuletniej bez porozumenia. Koszt uproszczonego rozwodu jest zdecydowanie niższy, niż standardowego. 

Koszty rozwodowe mogą różnić się dramatycznie w zależności od sprawy.

Jeżeli  zdecydujecie się Państwo, bądź  będziecie zmuszeni do ubiegania się o sprawiedliwy dla Was podział finansów oraz/lub “walki” o dzieci, opłaty związane z niniejszym procesem mogą sięgnąć dziesiątek tysięcy funtów. Czasami też Państwa współmałżonek wniesie o rozwód, a wy będziecie musieli bronić swojej pozycji. W celu zabezpieczenia dobra Państwa majątku nasi prawnicy upewnią się, aby przed rozpoczęciem procesu rozwodowego, spisali Państwo umowe separacyjna. W ten sposób kwestie finansów i opieki nad dziećmi rozwiazane zostana we wstepnej fazie rozstania, zapobiegając tym samym przyszłym konfliktom rozwodowym.

Zdarza się, że, w przypadku braku alternatywnych rozwiazań, zalecamy naszym klientom spór sądowy. Ma to zazwyczaj miejsce w momentach, gdy współmałżonek jest trudny we współpracy, opóźniając zakonczenie procesu rozwodowego, bądź  proponując rozwiązanie finansowe dużo gorsze od tego, którego spodziewalibyście się Państwo uzyskać z pomocą sądu. Każda sprawa rozwodowa jest inna i opiera się na innych faktach i okolicznościach. Przed wniesieniem sprawy do sądu nasz team zawsze upewnia się czy takie postepowanie ma ekonomiczny sens.   

Sprawa rozwodowa niesie za soba konieczność opłat sądowych.

Opłaty sądowe (pobierane bezpośrednio przez sąd) w przypadku spraw rozwodowych plasują się od £107 do £203 za tak zwane “undefended actions”. Ponadto jeżeli muszą Państwo wziąć udział w rozprawie, poproszeni zostaniecie o uiszczenie opłaty za “hearing”/rozprawe.  

Opłaty sądowe są niezależne od opłat prawniczych uiszczanych za obsługę prawną w procesie rozwodowym.

Możecie Państwo wnosić o wiele różnych rzeczy w ramach jednej sprawy rozwodowej.

Na przykład, w ramach sprawy możecie wnieść Państwo o alimenty, sprzedaż domu matrymonialnego czy też zasądzenie kontaktów z dziećmi. Nie musicie Państwo wszczynać odrębnych postępowań dla każdej ze spraw. 

Jak długo trwa sprawa rozwodowa?

Uproszczony rozwód trwa zazwyczaj około dwóch do trzech miesięcy. Skomplikowane sprawy (rozwód standardowy), które zawierają dysputy dotyczące dzieci, domu lub majątku ruchomego trwają statystycznie od dziewięciu miesięcy do roku. 

Jeżeli  pragniecie Państwo przedyskutować swoją sprawę, bądź  uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rozwódow i separacji w Szkocji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 07951 01578 (dla telefonów  komórkowych), 01501 824 951 (dla telefonów   stacjonarnych) lub emailowy, wypełniając nasz formularz kontaktowy.