Prawnicy Szkocja

Discrimination

Prawo pracy chroni pracowników od bycia ofiarami konkretnych typów dyskryminacji w pracy, jednakże wszelkie roszczenia dotyczące dyskryminacji w pracy muszą zostać wniesione do sądu w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia aktu dyskryminacji. 

Nielegalną jest dyskryminacja względem pracowników na następujących podłożach:

  • płeć
  • niepełnosprawność    
  • ciąża i urlop macieżyński 
  • wiek
  • rasa i narodowość
  • wiara i przekonania filozoficzne
  • małżeństwo oraz civil partnership
  • orientacja seksualna 
  • zmiana płci.

W celu zaaranżowania niezobowiązującej konsultacji w zakresie dyskryminacji w miejscu pracy, prosimy o kontakt telefoniczny: 07951 015078 (dla telefonów komórkowych) lub 01501 824 951 (dla telefonów stacjonarnych), badź też o wypełnienie formularza kontaktowego.