Prawnicy Szkocja

Spory dotyczące umów

Do najczęstszych przypadków w tej kwestii należą spory z zakresu: finansowych umów konsumenckich; umów budowlanych; spory komercyjne; dysputy dotyczące spółek oraz prawa przedsiebiorstw; czy zakazu wykonywania zawodu.

Kontrakt jest formalną umową pomiędzy minimum dwiema osobami. Osoby te mogą być również organizacjami lub firmami. Kontrakt może być tak pisemny (np. umowa kredytowa lub umowa budowlana), jak i ustny (np. umowa dotycząca pożyczki pieniężnej innemu podmiotowi/osobie).

Warunki umowy mogą zostać wyrażone w samej umowie (tak ustnej, jak i pisemnej), lub też zostać narzucone obowiązującym prawem (np. Consumer Credit Act 1974 and Sale of Goods Act 1979).

Spór kontraktowy powstaje zwykle wtedy,gdy przynajmniej jedna ze stron łamie warunki umowy. Najczęstszą przyczyną sporu jest niewywiązanie się z płatności kwoty wynikającej z warunków umowy (zwykle prowadzi to uzysakania nakazu płatności). Kolejnym, często występującym  złamaniem warunków umowy jest sytuacja, gdy dostarczony w ramach umowy produkt, bądź usługa są niezgodne z opisem lub też nieodpowiedniej jakości. To z kolei moze prowadzić do wszczęcia postępowania  o zaniedbanie.

Jeżeli osoba, z która zawarliście Państwo umowę, twierdzi, że złamaliście warunki umowy lub jeżeli druga strona niewywiązała się z umowy, i w związku z powyższym chcecie upewnić się Państwo jakie są Wasze opcje, serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z nami pod numerami telefonów: 07951 015078 (dla telefonów komórkowych) lub 01501 824 951 (dla telefonów stacjonarnych), badź też o wypełnienie formularza kontaktowego.

Sugerujemy pamiętać, że w prawie kontraktowym istnieją limity czasowe co do terminu zgłaszania wniosków. W wiekszości przypadków standardowy limit to 5 lat, jednak w niektórych sprawach może on być krótszy. Sugerujemy, aby nie zwlekać z konsultacją z nami, jeżeli chcecie Państwo wszcząć spór dotyczący konkraktu.