Prawnicy Szkocja

Ustanowienie kontaktów z dzieckiem

Kontakt z dzieckiem (czasami nazywany tez “dostępem”) jest terminem prawnym odnoszącym się do osoby majacej kontakt z dzieckiem, jednakże z tymże dzieckiem nie mieszkajacej (tymczasowo, bądź  też na stałe). Bardziej formalnie, ustanowienie kontaktów z dzieckiem dotyczy sposobu w jaki dana osoba utrzymuje związek i bezpośrednie kontakty z dzieckiem w wieku poniżej 16 lat.

“Kontakt” jest często kolokwialnie używany w celu zdefiniowania fizycznego widzenia z dzieckiem, jednakże w teorii oznacza również kontakt zaoczny przez: telefon, listownie, za pośrednictwem emaila, a ostatnimi czasy również poprzez “Skype” i z użyciem podobnych mu technologii. 

Osoba z pełnymi obowiązkami i prawami rodzicielskimi (parental responsibilities and rights /PRRs) ma:

  1. Obowiązek utrzymywania osobistych relacji i bezpośrednich, regularnych kontaktów z dzieckiem, które nie zamieszkuje z nim/nia pod jednym dachem
  2. Prawo do utrzymywania osobistych relacji i regularnych, bezpośrednich kontaktów z dzieckiem, bez względu na jego miejsce zamieszkiwania. 

Aranżacja kontaktu z dzieckiem.

Nawet jeżeli posiadacie Państwo pełne PRRs możecie życzyć sobie, bądź  też być zmuszonymi do aranżacji kontaktów z dzieckiem. Najczęstszym powodem do konieczności aranżacji widzeń/kontaktów jest brak porozumienia wynikający z separacji z drugim rodzicem/opiekunem dziecka.

W przypadku zaistnienia tejże konieczności, możecie Państwo zaaranżować kontakty z dzieckiem bez zaangażowania w to sądu. Takowa aranżacja może być wynikiem negocjacji, bądź  tez mediacji. Niestety, bywaja przypadki, w których poproszenie  sądu o ustanowienie tzw.: “contact order” jest jedynym możliwym, jednocześnie koniecznym rozwiązaniem. Jak wspomnieliśmy już wcześniej, “contact order” może precyzować osobiste kontakty z dzieckiem (uwzgledniając kilkugodzinne spotkanie w umówiony dzień, jak i dwa tygodnie wakacji poza granicami kraju), jak również kontakty pośrednie z użyciem telefonu czy “Skypa”.

Istotnym jest podkreślenie,  że osoby, które nie posiadają PRRs również mogą aplikować o sądowe przyznanie widzeń z dzieckiem. Takie sytuacje maja zazwyczaj miejsce w przypadku rozpadu związku małżenskiego, gdzie rodzice rozwodzacej się pary pragną uzyskać prawo do widzenia wnuków. Zdarza się,że starsze rodzeństwo, bądź  też ojczym/macocha pragną widzeń z bratem/siostrą/dzieckiem.

Kto może aplikować do sądu o ustanowienie kontaktów z dzieckiem?

Generalną zasadą jest, iż każdy kto może “claim interest” (potocznie mówiąc: “każdy bliski dbający o dobro dziecka”) ma również prawo aplikować o przyznanie kontaktów z dzieckiem. Zazwyczaj aplikantami w tej sprawie są: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, bądź  tez członkowie rodziny, jednakże osoba nie musi być biologicznie spokrewniona z dzieckiem, aby aplikować o sądowne ustanowienie kontaktów.

Przyznając “contact order”/ prawo do konaktu z dzieckiem, sąd zawsze rozpatruje dobro dziecka jako naistotniejsze. W wielu przypadkach sędzia orzekający “contact order” bierze pod uwagę zdanie i opinię dziecka. Przyjmuje się, że dzieci w wieku lat 12 i powyżej są wystarczająco rozsądne, aby wyrazić swoją opinię, która to, w zależności od okoliczności i dojrzałości emocjonalnej dziecka, może mieć decydujący character w podjęciu decyzji sądu. 

Jeżeli  rozważacie Państwo aplikację o ustanowienie kontaktów z dzieckiem, bądź  chcecie uzyskać dodatkowe informacje w tejże kwestii, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 07951 01578 (dla telefonów   komórkowych), 01501 824 951 (dla telefonów stacjonarnych) lub emailowy, wypełniając nasz formularz kontaktowy.